4G Wireless Broadband สมัครเน็ตทรู 30 วัน ที่สุดของ Mobile Internet

4G สัญญาว่าจะปฏิวัติวิธีที่เราสื่อสารในแบบที่โทรศัพท์มือถือแอนะล็อกทำในฐานะรุ่นแรก

โทรศัพท์มือถือดิจิตอลในยุคที่สองและมัลติมีเดียในยุคที่สามโดยเชื่อมต่อผู้คนกับอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดถึงหกเท่า

รวดเร็วเมื่อเทียบกับ 3G สมัครเน็ตทรู 30 วัน และในขณะที่คุณกำลังเดินทาง เทคโนโลยีการแข่งขันสองอย่างที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น 4G, WiMax และ LTE นั้นกำลังทำงานอยู่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหลัก (WISP) สำหรับ WiMax คือ Clearwire Corporation ที่ Sprint Nextel เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ในขณะที่ WISP สำหรับ LTE คือ Verizon WiMax มีให้บริการแล้วในบางเมืองในประเทศที่มีประชากรประมาณ 41 ล้านคน Clearwire วางแผนที่จะแผ่ขยายการให้บริการไปสู่ตลาดมากขึ้นเพิ่มการเข้าถึง 120 ล้านคนภายในสิ้นปี

WiMax รับประกันความเร็วสูงสุดในบรอดแบนด์ไร้สายด้วยความเร็วสูงถึง 6 Mbps เมื่อเทียบกับสูงสุด 1 Mbps สำหรับ WiFi

  • ซึ่งเป็นเทคโนโลยี 3G สมัครเน็ตทรู 30 วัน  ความเร็วในการสตรีมวิดีโอและเกมออนไลน์ได้อย่างง่ายดายแม้ในขณะเดินทาง นอกเหนือจากความได้เปรียบด้านความเร็วที่ชัดเจนแล้ว WiMax ยังมีพื้นที่ครอบคลุมที่กว้างกว่ามากประมาณ 6 ไมล์สำหรับสถานีฐานเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับเราเตอร์ WiFi ที่สามารถเข้าถึงได้เพียงประมาณหนึ่งร้อยหลาเท่านั้นเพียงพอสำหรับฮอตสปอต WiFi สมัครเน็ตทรู 30 วัน  เช่นร้านกาแฟ หรือชั้นเดียวในอาคาร ในอีกทางหนึ่งสถานี WiMax สามารถครอบคลุมทั่วทั้งเมืองหรืออย่างน้อยก็ส่วนใหญ่เพื่อให้สามารถย้ายไปรอบ ๆ เมืองในขณะที่ยังคงเชื่อมต่ออยู่จึงวางมือถือไว้ในอินเทอร์เน็ตบนมือถือ

เมื่อผู้คนจำนวนมากเข้าถึง WiMax ได้ผู้ผลิตจึงได้นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้แล้วโดยการจัดส่งแล็ปท็อปและเน็ตบุ๊คที่พร้อมใช้งานของ WiMax อุปกรณ์พกพาเหล่านี้สามารถใช้งานในพื้นที่ครอบคลุม WiMax ได้โดยไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม สำหรับอุปกรณ์พกพาที่ยังไม่ได้ติดตั้ง WiMax นั้น Clearwire ให้การ์ดพีซีที่สามารถติดตั้งในสล็อต PCMCIA ของแล็ปท็อปได้ หลังจากติดตั้งไดรเวอร์แลปท็อปสามารถเริ่มเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ WiMax ที่มีอยู่