Skip to content

ความต้องการใช้รถยนต์มือสองสภาพดีจากต่างประเทศ

การถูกครอบงำด้วยศิลปะและวัฒนธรรมของต่างชาติ

เช่น วัฒนธรรมของชาติตะวันตก โดยผ่านทางการศึกษา การดูงาน และการศึกษาจากครูต่างชาติในประเทศ ทำให้ผู้ที่คุ้นเคยกับต่างชาติโดยผ่านทางการศึกษานี้เองดูดซับค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติเข้าไปจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับของไทย และแม้กระทั่งผู้ที่ดูดซับเองก็ไม่รู้สึกว่าที่ตนเองมีและเป็นอยู่มิใช่ของไทยโดยเนื้อแท้ แต่เป็นของต่างชาติที่แปลกปลอมเข้ามา และนี่คือจุดเริ่มต้นอันเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการใช้สอยของต่างประเทศ ทั้งที่เป็นสินค้าใหม่และสินค้ามือสอง

รายได้ต่ำแต่รสนิยมสูง

ก็เป็นเหตุจูงใจประการหนึ่งที่ทำให้คนไทย โดยเฉพาะคนไทยที่ได้รับอิทธิพลจากค่านิยม และวัฒนธรรมต่างชาติต้องตกเป็นลูกค้าสินค้ามือสอง โดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่ออยากได้ของมียี่ห้อแต่รายได้ไม่พอที่จะซื้อของใหม่ คือของมียี่ห้อเป็นที่นิยม ถึงจะเก่าผ่านการใช้งานมาแล้วก็ย่อมดีกว่าของใหม่ที่โนเนมหรือไม่เป็นที่นิยมนั่นเอง โดยสินค้าที่ผลิตในประเทศที่มีคุณภาพ และส่งออกไปขายต่างประเทศถึงแม้จะมีอยู่ก็แพงเกินไป ทั้งที่เมื่อเทียบชั้นกับยี่ห้อดังจากต่างประเทศก็เป็นรอง ดังนั้นจึงไม่จูงใจให้บรรดาลูกค้าประเภทอยากได้ของดียี่ห้อดังจากต่างประเทศ แต่รายได้ไม่มากพอให้หันมาซื้อของภายในประเทศได้

ปัญหาหลักๆที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับลูกค้าที่อยากจะซื้อรถยนต์มือสอง โดยเฉพาะรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงกว่ารถทั่วไปคือ ความไม่เชื่อมั่นในตัวรถก่อนซื้อ และการให้บริการซ่อมแซม ดูแลรักษารวมถึงอะไหล่หลังการซื้อ จึงทำให้ตลาดนี้มีช่องว่างพอสมควร เนื่องจากถึงแม้จะเป็นรถมือสองแต่เมื่อเป็นรถนำเข้าซึ่งไม่ใช่รถตลาดทั่วไป จึงยังมีราคาแพงอยู่  ที่ผ่านมาตลาดประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าที่นิยมรถนำเข้าจากต่างประเทศมานาน จึงได้เตรียมต่อยอดขยายเข้าสู่ธุรกิจรถนำเข้ามือสอง โดยเน้นเฉพาะรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศทุกยี่ห้อ ทั้งจากยุโรป และญี่ปุ่น โดยค่ายรถยนต์นำเข้าต่างๆจนถึงระดับซุปเปอร์คาร์ ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี

ถึงแม้ว่าปีนี้ตลาดรถยนต์ทั้งรถใหม่และรถมือสองค่อนข้างซบเซาสืบเนื่องจากสาเหตุหลายๆ ประการที่อยู่เหนือการควบคุม ทั้งเศรษฐกิจ-การเมือง และอื่นๆที่สะสมมาตลอดทั้งปี แต่โดยภาพรวมแล้วสถานการณ์ตลาดรถยนต์ยังไม่ได้น่ากังวลมากอย่างที่หลายคนเข้าใจ และสำหรับตลาดรถมือสองนั้นที่เกิดสภาวะชะลอส่วนหนึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่ราคารถใหม่กดราคาต่ำลง ทำให้ราคาลงมาใกล้เคียงกับรถมือสอง บวกกับสภาพการแข่งขันของตลาดรถยนต์ใหม่ ที่ค่ายรถยนต์ต่างอัดแคมเปญส่งเสริมกาขาย ทั้งลดแลกแจกแถมดอกน้อยผ่อนนานแบบไม่เคยมีมาก่อน จึงทำให้ตลาดรถมือสองได้รับผลกระทบโดยตรง