วิธีการจัดซื้อ mold and die จากโรงหล่อ

mold and die ต้องใช้เวลาและพลังงานเป็นจำนวนมากเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดหาวัสดุหล่อลื่นที่มีศักยภาพ เพื่อให้ได้ค่าที่ดีที่สุดจากการหล่อโลหะนอกจากนี้ยังต้องใช้ความพยายามร่วมกันของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการผลิต การวางแผนที่ดีก่อนเวลาจะจ่ายเงินปันผลให้กับทั้งคุณ mold and die ผู้จัดจำหน่ายของคุณวัตถุประสงค์ของการขอใบเสนอราคาสำหรับการหล่อเหล็กเป็นพื้นฐานเพื่อกำหนดต้นทุนการหล่อที่ต่ำที่สุด

ลูกค้าต้องชั่งน้ำหนักข้อกำหนดทั้งหมดของใบเสนอราคารวมถึงข้อยกเว้นที่นำมาใช้กับภาพวาดข้อกำหนดและข้อกำหนดในการประมวลผลตลอดจนประสบการณ์ในการหล่อโลหะของซัพพลายเออร์ความต้องการใช้เครื่องมือความคลาดเคลื่อนค่าชดเชยการสิ้นสุดและการจัดส่ง mold and die ความคลาดเคลื่อนที่ดีขึ้นตารางการจัดส่งที่ดีขึ้นและความน่าเชื่อถือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดต้นทุนต่ำสุดของการหล่อนอกเหนือจากพื้นฐานเหล่านี้แล้วยังมีระดับความต้องการของลูกค้าซึ่งอาจรวมถึงหนี้สินหล่อโลหะของผู้จัดจำหน่ายซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการหล่ออย่างมาก

ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับการยอมรับจากผู้ตรวจสอบและนโยบายค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าการ mold and die ลื่นนโยบายการคืนสินค้าการเร่งขั้นตอนและการควบคุมที่ซับซ้อนโดยปกติจะไม่เกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูลมาตรฐาน ความเข้าใจที่สมบูรณ์ของพื้นที่เหล่านี้ได้รับการพัฒนาที่ดีที่สุดโดยความสัมพันธ์แบบเปิดระหว่างลูกค้ากับตัวแทนผู้จัดจำหน่ายซัพพลายเออร์และทัศนคติและประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพที่ทั้งสองฝ่ายสามารถให้ได้ในระหว่าง

mold and die ประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด

ควรมีการออกแบบชิ้นส่วนเพื่อใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของกระบวนการหล่อ mold and die ผู้จัดจำหน่ายต้องมีทั้งแบบวาดหรือแบบอุปกรณ์ของผู้ออกแบบและทราบระยะเวลาในการทำงาน  หล่อโดยทั่วไปมีการตกแต่งด้วยพื้นผิวที่ไม่มีการกลึงเป็นส่วนประกอบยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น mold and die ผู้จัดจำหน่ายควรรู้ว่าพื้นผิวใดที่จะต้องมีการกลึงและจุดจุดต่างๆอยู่ ต้องระบุความคลาดเคลื่อนเชิงมิติที่ยอมรับได้เมื่อมีการวาดภาพ ความคลาดเคลื่อนโดยปกติจะถูกตัดสินโดยข้อตกลงระหว่างผู้จัดจำหน่ายและลูกค้า ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกรด้านการออกแบบของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบการหล่อ

mold and die โดยการใช้แถบทดสอบที่มีการหล่อลื่นหรือยึดติดกับตัวหล่อ สมบัติเชิงกลได้แสดงถึงคุณภาพของเหล็ก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนคุณสมบัติของตัวหล่อด้วยตัวเองซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะแข็งตัวและอัตราการหล่อเย็นในระหว่างการอบความร้อนซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากความหนาและขนาดของการหล่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแข็งของเกรดบางอย่างอาจจำกัด ขนาดสูงสุดที่สามารถหาสมบัติทางกลที่จำเป็นได้ สั้นของการทดสอบการทำลายของตัวอย่างหล่อจริงการใช้แถบทดสอบเป็นตัววัดคุณภาพเหล็กที่ดีที่สุด