การใช้งานเครื่องปั่นไฟแบบพกพา

แทนที่จะเสียบปลั๊กเครื่องปั่นไฟเข้ากับเครื่องปั่นไฟแบบพกพาโดยตรงหรือผ่านทางสายต่อ ผู้ใช้อาจต้องการใช้สวิตช์ถ่ายโอนไฟฟ้า (ซึ่งควรติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่คุ้นเคยกับรหัสอาคารในพื้นที่ของผู้ปฏิบัติงาน) สวิตช์ถ่ายโอนทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเครื่องปั่นไฟและแผงตัดวงจรหลักของอาคารหรือที่อยู่อาศัย ช่วยให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาส่งพลังงานโดยตรงและปลอดภัยเข้าสู่ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน รหัสไฟฟ้าแห่งชาติ (700-6) กำหนดให้อุปกรณ์ถ่ายโอนต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งพลังงานปกติและฉุกเฉินโดยไม่ได้ตั้งใจ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สวิตช์ถ่ายโอนไฟฟ้าจำเป็นต้องหยุดปัญหาที่อาจถึงตายได้ซึ่งเรียกว่าการป้อนกลับ

ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องปั่นไฟในบ้าน

ที่เข้าสู่สายไฟภายนอกซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตต่อคนงานใน บริษัท ไฟฟ้าที่ไม่สงสัย ในความพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายโอนตามรหัส หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งกำหนดให้ผู้ติดตั้งต้องได้รับใบอนุญาตก่อนทำการติดตั้ง ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองจะทราบเมื่อจำเป็นต้องมีใบอนุญาต และวิธีการขอรับใบอนุญาต สวิตช์ถ่ายโอนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าแบบสองขั้วแบบโยนคู่ จะไม่ทำงานเว้นแต่จะตัดการเชื่อมต่อกำลังไฟฟ้าจากภายนอกอย่างปลอดภัย โมเดลประเภทนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ในความพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายโอนตามรหัส หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งกำหนดให้ผู้ติดตั้งต้องได้รับใบอนุญาตก่อนทำการติดตั้ง ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองจะทราบเมื่อจำเป็นต้องมีใบอนุญาต และวิธีการขอรับใบอนุญาต สวิตช์ถ่ายโอนประเภทหนึ่งที่เรียกว่าแบบสองขั้วแบบโยนคู่ จะไม่ทำงานเว้นแต่จะตัดการเชื่อมต่อกำลังไฟฟ้าจากภายนอกอย่างปลอดภัย โมเดลประเภทนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ในความพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายโอนตามรหัส หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งกำหนดให้ผู้ติดตั้งต้องได้รับใบอนุญาตก่อนทำการติดตั้ง ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองจะทราบเมื่อจำเป็นต้องมีใบอนุญาต และวิธีการขอรับใบอนุญาต สวิตช์ถ่ายโอนประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่ารุ่นสองขั้วแบบโยนคู่ จะไม่ทำงานเว้นแต่จะตัดการเชื่อมต่อเครื่องปั่นไฟราคาถูกจากภายนอกอย่างปลอดภัย โมเดลประเภทนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เว้นแต่จะมีการถอดสายไฟจากภายนอกอย่างปลอดภัย โมเดลประเภทนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เว้นแต่จะมีการถอดสายไฟจากภายนอกอย่างปลอดภัย โมเดลประเภทนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม https://www.geny.in.th/